Kultura i umjetnost

Duga istorijska prošlost i arheološki lokaliteti su dokaz da gradiško područje ima veoma bogatu kulturnu tradiciju. Ovdje se živjelo i radilo još u praistorijsko doba. Svaka naredna društvena epoha ostavila je neizbrisiv trag u kulturnom nasleđu ovog kraja.

I danas je kulturni život u opštini veoma dinamičan i raznovrstan. Osnovni nosilac kulturnih zbivanja je Kulturni centar koji u saradnji sa drugim subjektima iz oblasti kulture može uspješno da realizuje različite kulturne programe i sadržaje.

U Kulturnom centru radi Gradski ženski hor koji je svoj višegodišnji rad krunisao sa nekoliko visokih priznanja, KUD „Kolovit“ te Pozorište. U zgradi Kulturnog centra su sjedišta i drugih nosioca kulturnih aktivnosti.

U Gradišci je, nakon dvije decenije, svoj rad obnovilo Centralno kulturno-umjetničko društvo „Lepa Radić“. Pored centralnog KUD-a, u Gradišci egzistira još 12 kulturno-umjetničkih društava.

Na području opštine Srpska pravoslavna crkva je organizovana u 10 parohija, u kojima je izgrađeno 12 hramova i 10 kapela. Najveći je Hram Pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci čija je izgradnja započela 1965. godine i trajala do 1973. godine, kada je Hram i osveštan. Najstarija crkva je u selu Romanovcima - Hram svetog Nikole, izgrađen prije 400 godina. U njemu se 1904. godine vjenčao poznati srpski pisac i narodni tribun Petar Kočić.

U oblasti informisanja već 20 godina djeluje Srpski radio Gradiška, kao najstarija medijska kuća. U Gradišci uspješno rade i elektronski mediji u privatnom vlasništvu - „Vikom“ radio i televizija.