Zdravstvo

Uporedo sa razvojem privrede, značajna sredstva ulagana su u razvoj zdravstva, tako da je danas neposrednom zdravstvenom zaštitom obuhvaćeno cjelokupno stanovništvo opštine. Opšta bolnica u Gradišci je jedna od najuzornijih ustanova te vrste u Republici Srpskoj. Raspolaže visokostručnim kadrovima i opremom za obavljanje specijalističkih pregleda te bolničko liječenje i tretman u slučajevima težih oboljenja i stanja pacijenata.

Nosilac primarne zdravstvene zaštite na području opštine je Dom zdravlja. Poslednjih godina izgradnjom i rekonstrukcijom područnih ambulanti u većem broju sela, omogućena je disperzija zdravstvene zaštite na cijeloj opštini. Apotekarska ustanova, u čijem sastavu je i Proizvodno-galenska laboratorija, u potpunosti može da zadovolji potrebe stanovništva za lijekovima i ostalim preparatima.