Sport i rekreacija

Sportski život u Opštini Gradiška ima bogatu tradiciju. Među najstarijim i najmasovnijim sportovima svakako treba pomenuti fudbal. Najznačajniji je fudbalski klubKozara koji se takmiči u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Prvi je osvajač Kupa Republike Srpske. FK Kozara svoj rad i nastupe vezuje za gradski fudbalski stadion. Pored ovog Kluba postoji još 25 registrovanih fudbalskih klubova koji se takmiče u nižim rangovima.

Pored fudbalskih u gradu postoje dva rukometna kluba, dva košarkaška, dva odbojkaška, kuglaški, šahovski i četiri karate kluba. Od kojih se posebno ističe Karate Klub Soko Gradiška. Na čelu sa Milutinom Puljarevićem koji se u dogledno vreme bavio profesionalno ovim sportom. Dugogodišnji stručnjak čiji su uspjesi zabilježeni u domovini ovog sporta kao i u Holivudu. Jedan od najuspiješnijih i najtrofejnijih klubova u Republici Srpskoj.

Značajno mjesto u dijelu sportskih i rekreativnih aktivnosti pripadaju Centru za podvodne aktivnosti „Sveti Nikola“, Udruženju lovaca, ribolovaca kao i aktivnostima vezanim za školski i rekreativni sport.

Važno je istaći da je u poslednje 3 godine, zahvaljujući i sredstvima donatora, a prije svih USAID-a i Japanske vlade, izvršena rekonstrukcija najznačajnijih objekata u zdravstvu, školstvu, kulturi i sportu, čime su stvoreni dobri uslovi za rad u ovim djelatnostima. Opština Gradiška ostvaruje dobru saradnju sa drugim opštinama i institucijama u Republici Srpskoj, a posebno sa bratskim gradovima Ćuprijom u Srbiji i Kavalom u Grčkoj.