Ekonomija i biznis

Zahvaljujući prirodnim resursima, uz velika odricanja i danonoćni rad, u proteklim decenijama ostvaren je izuzetno uspješan privredni rast i razvoj. Ekonomska osnova stalno je unapređivana izgradnjom novih privrednih i infrastrukturnih objekata, povećanjem proizvodnje i izvoza na strana tržišta.

Male zanatske radionice, prerastale su u savremene fabrike, a na resursima velikog šumskog bogatstva Kozare i Prosare, te plodnih oraničnih površina Lijevče polja i Potkozarja, izgrađeni su prerađivački kapaciteti u industriji namještaja, drvnoj, poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji. Uporedo su razvijana i preduzeća u ostalim privrednim granama a posebno u metalnoj i tekstilnoj industriji, mašinogradnji, građevinarstvu, trgovini te proizvodnji elektro – materijala i plastike.

Privredni razvoj industrijskih preduzeća uspješno je pratio i razvoj komunalnih i uslužnih djelatnosti. U proteklih 50 godina izgrađen je cjelokupni privredni potencijal, stambeni fond, te infrastrukturni objekti, sa tendencijom stalne dogradnje.

U privredi opštine Gradiška, zaposleno je 6.000 radnika, a u oblasti vanprivrede oko 2.000.

Osnovni nosioci privrednih aktivnosti su državna preduzeća, ( od kojih je 16 sa statusom preduzeća od značaja za republiku, a 13 preduzeća je opštinskog značaja.

U preduzećima državnog sektora, koja ostvaruju 35% društvenog proizvoda opštine, zapošljavaju 50 % ukupnog broja zaposlenih i realizuju cjelokupan izvoz, u toku je proces transformacije državnog kapitala.

U odnosu na predratni period dostignut je nivo industrijske proizvodnje od 25% , što ukazuje na velike mogućnosti u povećanju stepena instalisanih kapaciteta i zaposlenosti.

Na području opštine posluje preko 600 privatnih preduzeća i više od 1.400 privatnih radnji. Većina aktivnosti privatnog sektora usmjerena je na području trgovine i ugostiteljstva, a manji broj u nekim od proizvodnih djelatnosti.

Prirodni, geografski, privredni i ljudski potencijali, dobra su osnova i garancija za bolji život stanovništva i sveukupni razvoj Opštine Gradiška i Republike Srpske.

Sveukupno gledajući opština Gradiška predstavlja veoma interesantno područje za sve oblike privrednih aktivnosti i investicionih ulaganja.