Glossa – konkurs za stipendije „Mr Kristina Mirnić"

Glossa – konkurs za stipendije  „Mr Kristina Mirnić


Kroz redovni program stipendiranja Glossa – centar za njemački jezik i ove godine raspisuje konkurs za stipendije fonda „Mr Kristina Mirnić“. U ovom semestru su izdvojena sredstva u ukupnom iznosu od 
10.000 KM, koja će biti podijeljena u obliku     online-kurseva    njemačkog    jezika - svim kandidatima koji ostvare pravo na stipendiju. Pored toga, stipendisti dobijaju sve potrebne udžbenike koje kroz program 
stipendiranja doniraju izdavačka kuća  „Hueber“  i knjižara  „Buybook“ . 


Uslovi prijave i vremenski rokovi 


Konkurs je otvoren od 8. do 28. februara 2016. godine za sve građane Bosne i Hercegovine uzrasta od 16 godina. 

Svi kandidati u navedenom vremenskom periodu mogu dostaviti biografiju sa ličnim podacima (popunjen CV-obrazac) i motivaciono pismo na dva načina: 


●U digitalnoj formi putem mejla  stipendije@glossa.ba  
●Poštom na adresu Glossa-centra Banja Luka: Glossa - centar za njemački jezik Banja Luka, Vidovdanska 39, 
78000 Banja Luka 
●Poštom na adresu Glossa-centra Tuzla: Glossa - centar za njemački jezik Tuzla, Džafer Mahala 1, 75000 Tuzla 


U periodu od 01. do 06. marta 2017. godine izabrani kandidati će biti pozvani na intervju u najbliži Glossa - centar za njemački jezik ili će biti dogovoren termin za intervju putem Skype-a, ukoliko kandidat nije u prilici da posjeti Glossa-centar. Rezultati konkursa za fond stipendija "Mr Kristina Mirnić" i imena stipendista će biti objavljena u srijedu, 
8.3.2017. na zvaničnoj stranici Glossa – centra za njemački jezik  www.glossa.ba . 


Potrebna dokumentacija 


Dokumentacija koju je potrebno dostaviti u okviru definisanih rokova obuhvata: 
●Biografiju ili popunjen CV obrazac; 
●Motivaciono pismo; 
●Kontakt podatke (broj telefona i mail-adresa, navesti u CV-u ili biografiji). 


Važna napomena: Komisija za dodjelu stipendija Glossa -centra za njemački jezik će obraditi isključivo zahtjeve za stipendiranje uz koje bude priložena potpuna dokumentacija. Zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom neće biti obrađeni. Stoga se savjetuje svim zainteresovanim kandidatima da provjere dokumentaciju prije slanja. Neophodnu dokumentaciju je moguće dostaviti na BHS ili njemačkom jeziku. 


Način procjene stipendista 


Procjena kandidata i izbor stipendista se obavlja na osnovu prethodno dostavljene dokumentacije (popunjen CV obrazac, motivaciono pismo i eventualna popratna dokumentacija), te na osnovu sprovedenog intervjua. Procjena i izbor stipendista podliježe procjeni Komisije za dodjelu stipendija Glossa - centra za njemački jezik i nije vezana za jedinstveni sistem bodovanja. 

Preporučujemo

Komentari