Udruženje paraplegičara Gradiška organizovalo izlet za svoje članove

Udruženje paraplegičara Gradiška organizovalo izlet za svoje članove

U okviru svojih redovnih aktivnosti Udruženje paraplegičara regije Banja Luka – kancelarija Gradiška je organizovalo jednodnevni sportsko – rekreativni izlet za svoje članove.

Izlet je organizovan 29.07.2018. godine na izletište Mlinska Rijeka u opštini Čelinac.

Na izlet je išlo 30-tak članova Udruženja sa područja Gradiške. Tom prilikom organizovano je i takmičenje u društveno – sportske igre kao što su; pikado, viseća kugla, pločice i dr. Za najuspješnije takmičare obezbjeđene su simbolične nagrade u vidu diploma i pehara.

„Poznato je da lica sa invaliditetom u svom životu imaju nemali broj životnih
problema, te da su većina njih vezana za boravak u svojim kućama. Organizovanjem ovog i ovakvog izleta želimo da, boravkom izvan svojih kuća i kroz zajedničko druženje, animiramo svoje članove. Želimo da oni, boravkom u prekrasnoj prirodi i učestovanjem u raznim igrama, bar za trenutak zaborave na svoje svakodnevne potrebe i probleme“ – rekla je Nataša Švraka, sekretarica kancelarije.

Na izletu je za sve učesnike obezbjeđen prevoz i ručak u režiji Udruženja.

Preporučujemo

Komentari