Mostovi sa Hrvatskom i dalje na čekanju?

Mostovi sa Hrvatskom i dalje na čekanju?

BANJALUKA - Evropska banka za obnovu i razvoj se definitivno povukla iz projekta izgradnje mosta kod Svilaja na koridoru 5c, čime su rokovi za izgradnju tog koridora pomjereni na neodređen period, potvrdio je Namik Kupusović, koordinator projekta 5c.

"FBiH je ovih deset kilometara od Svilaja do Odžaka ugovorila u septembru prošle godine i ti radovi se izvode. Most je neophodan da se to spoji, a ako se uzme u obzir da je od potpisa ugovora o početku radova do izgradnje dvije godine, onda je jasno da će sve kasniti", rekao je Kupusović.

S druge strane, Dušan Topić, direktor "Autoputeva RS", istakao je da je problem sa mostom kod Svilaja pouka za radove na mostu kod Gradiške, s obzirom na to da je EBRD izašao iz projekta "Svilaj" jer su Hrvatska i BiH imale poteškoća u vezi s izborom izvođača radova na javnom tenderu.

Topić je rekao da se te greške ne bi smjele ponoviti pri izgradnji mosta kod Gradiške, koji zajedno finansiraju RS i Hrvatska u omjeru 50:50.

Kupusović tvrdi da ni most kod Gradiške nije bez problema, jer, kako je istakao, zbog izmjena u projektnoj dokumentaciji koje je tražila Hrvatska i taj projekt kasni. On je indirektno potvrdio da je za problem kod Svilaja odgovorna hrvatska, a ne bh. strana.

"EBRD nama zvanično nije poslao nikakvo objašnjenje. Oni zajedno sa Evropskom investicionom bankom daju kredit 'Hrvatskim autocestama', a mi preko njih posredno doznajemo informacije koje se tiču projekta. Zbog toga se jednostavno moramo prilagoditi njihovim uslovima", rekao je, podsjetivši da je BiH preko sredstava od licenci Regulatornoj agenciji za komunikacije koje plaćaju telekomi odavno obezbijedila svoj dio finansiranja za oba mosta.

Topić se, s druge strane, nada da će Hrvatskoj od strane Evropske komisije još tokom ljeta biti obezbijeđena sredstva za njihovu polovinu mosta kod Gradiške u iznosu od 15 miliona evra, te da bi gradnja konačno mogla početi narednog proljeća. "Treba imati u vidu da Hrvati imaju i još saobraćajnicu od 9,5 km koja most spaja sa autoputem Zagreb - Beograd i oni to paralelno rade jer bez te saobraćajnice ni most nema smisla. Treba biti pošten i priznati da to dodatno komplikuje njihovu situaciju jer su to mnogo veće pare nego naše za sam most", rekao je Topić, koji je mišljenja da izmjene projekta koje su Hrvati tražili na mostu kod Gradiške neće uticati na rokove.

"Prvo je projektovan betonski, a kasnije su oni u cilju optimalizacije zatražili i projekt čeličnog mosta koji jeste nešto jeftiniji, ali naravno uvijek tu imaju i pozitivne i negativne stvari. Ako se to promijeni, moraćemo uraditi i reviziju, ali vjerujemo se sve to može uraditi u hodu, bez dodatnih kašnjenja", naglasio je Topić.

Juče smo od Delegacije EU u Sarajevu zatražili informaciju da li znaju kada bi Evropska komisija trebalo da odobri Hrvatskoj novac za most kod Gradiške i 9,5 kilometara ceste, ali do zaključenja broja nam odgovor nije stigao. "Hrvatske autoceste" su pojasnile da će finansiranje hrvatskog dijela mosta kod Svilaja preuzeti Evropska investiciona banka, a da će EBRD svoj dio novca preusmjeriti u druge projekte na koridoru 5c.

Preporučujemo

Komentari