Održan okrugli sto "Droga nije moj život"

Održan okrugli sto

U rješavanju problema narkomanije neophodna je  veća međusektorska saradnja  svih relevantih faktora , kao i podizanje nivoa svijesti svih građana o ovom problemu  zaključeno je na okruglom stolu - ”Droga nije moj život”, koji je povodom 26.juna “Svjetskog dana borbe protiv narkomije “, a u organizaciji Centra za socijalni rad Gradiška i Udruženja “Most,”održan u Gradišci. Psiholog u Centru za socijalni rad Gradišk,  Stojana Perić, rekla je da je problem narkomanije prisutan na području naše opštine i naglasila da prema nekim pokazateljima oko 20 odsto mladih ima iskustva sa opojnim drogama. Slična situacija je i u školama, naglasila je Perićeva i dodala da je zabilježen određen broj djece koji konzumira narkotike, uglavnom lake droge.

Prema evidenciji Centra za socijalni rad Gradiška, u porastu su i socio-patološke pojave, prije svega alkoholizam, zavisnost o kocki, napuštanje nastavnog procesa, a ono što je zabrinjavajuće je i sve prisutnija pojava prostitucije među mladim djevojkama. Zbog svega ovoga veoma je važno raditi na preventivnim programima u svim školama, a u planu je i osnivanje dnevnog centra za djecu u riziku, istakla je Perićeva.

Predstavnica Nevladine organizacije”Most” Gradiška, Dajana Šukalo, ukazala je značaj zdravog načina života u prevenciji narkomanije ali i volonterizma kao dobrog načina za mijenjanje stavova i ponašanja mladih ljudi. U radu ogruglog stola ”Droga nije moj život”, učestvovala je i koordinator  Centra za odvikavanje ovisnosti “Marjanovac”, Amata Anđelić koja je govorila u ulozi porodice u rješavanju problema ovisnosti.

Današnjem okruglom stolu prisustvali su predstavnici –stručni saradnici škola sa područja naše opštine, predstavnici Centra za mentalno zdravlje  Gradiška i Policijske stanice Gradiška.

Preporučujemo

Komentari