Zavičajni muzej

dr Mladena Stojanovića br. 8, 78400 Gradiška

Telefon: 051 813 000 Website: www.muzejgradiska.com

Prva muzejska jedinica na teritoriji opštine Gradiška formirana je daleke 1970. godine u formi muzejske zbirke, kada je funkcionisala u sklopu Narodnog univerziteta. U ovom obliku zbirka se održala sve do 1979. godine, kada postaje Radna muzejska jedinica u sklopu Doma kulture u Gradišci. 

Takvo stanje ostaje sve do 2003. godine, kada se formira Javna ustanova Zavičajni muzej Gradiška. Tu je smješten i izložbeni prostor: Galerija Zavičajnog muzeja Gradiška, depo muzeja i radne kancelarije. 

Zgrada vijećnice, u kojoj je nakada bila smještena administracija opštine Gradiška, trenutno je u procesu sanacije. Njena adaptacija vrši se u skladu sa potrebama muzeja, jer Zavičajni muzej Gradiška treba biti preseljen u ove prostorije. Tada će muzej konačno dobiti i stalne postavke u okviru svojih odjeljenja: arheologije, istorije i odjeljenja za likovno stvaralaštvo.

 

MUZEJSKA ODJELJENJA:

ODJELjENjE ZA ISTORIJU
dipl. istoričar Bojan Vujčić, viši kustos
ODJELjENjE ZA ARHEOLOGIJU
Ma Bojan Vujinović, kustos arheolog
ODJELjENjE ZA KONZERVACIJU
Pero Todorović, konzervator-tehničar
ODJELjENjE ZA DOKUMENTACIJU
Petra Jungić, dokumentarista