JZU Dom zdravlja

Ulica Mladena Stojanovića b.b., 78400 Gradiška

Telefon: 051 826 720 Website: #

JZU „Dom zdravlja“ Gradiška

Direktor: v.d. dr TIHOMIR  MIHAJLOVIĆ

V.D. članovi Upravnog odbora

1. Mara Drinić
2. dr Blagoja Tomić
3. dr Ljiljana Danilović
4. dr Olivera Ćosić
5. Gordana Kozomora

Kratak opis usluge koja se pruža: 

· Služba porodične medicine

· Konsulstativno-specijalistička služba

· Služba hitne medicinske pomoći

· Higijensko-epidemiološka služba

· Služba laboratorijske dijagnostike

· Stomatološka služba

· Centar za mentalno zdravlje

· Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici

· Služba za pravne,kadrovkse i opšte poslove

· Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Tel: 051/826-720

Faks: 051/813-392 

E-mail: domzdravlja@gradiska.com

Hitna pomoć: 124