Hitna pomoć

Ulica Mladena Stojanovića b.b., 78400 Gradiška

Telefon: 124 Website: #

JZU „Dom zdravlja“ Gradiška
Tel: 051/826-720

Faks: 051/813-392 

E-mail: domzdravlja@gradiska.com

Hitna pomoć: 124