Narodna biblioteka

.Mitropolita Georgija Nikolajeviča br.22, 78400 Gradiška

Telefon: 051 816 137 Website: http://www.biblioteka-gradiska.com

Javna ustanova Narodna biblioteka Gradiška je mjesto zabave, besplatnog interneta i pristupačna  je svima. Nađite u našoj biblioteci nešto za svakog člana vaše porodice:
•    Dođite i uživajte u aktivnostima za djecu i omladinu
•    Održavajte kontakte sa porodicom i prijateljima tako da naučite nove vještine za korištenje kompjutera i Interneta
•    Koristite pomoć za sticanje znanja engleskog - biblioteka nudi nizusluga
•   Pozajmljujte knjige, časopise, novine, DVDe, CD-e
•   Čitajte knjige na trinaest stranih jezika za odrasle i za djecu od čega najviše na engleskom (285 naslova), francuskom (260 naslova), ruskom (428 naslova), makedonskom (96 naslova)... Publikacija za djecu - preko 125 naslova od čega najviše na engleskom i njemačkom jeziku.
•    Upoznajte se sa kolekcijama koje sadrže dokumentaciju o istoriji grada Gradiške, uključujući njeno bogato kulturno naslijeđe.

 

Radno vrijeme: od 07:30 do 15:30 časova.

Pauza: od 10:00 do 10:30 časova.

Odjeljenja : 051/826-321

Direktor: 051/816-137