Autobuska stanica

Čede Kovačevića 12, 78400 Gradiška

Telefon: 051 813 500 Website: www.autoprevoz-gradiska.com

Formiranje preduzeća

Formiranje preduzeća Autoprevoz ad Gradiška nastalo je nakon provedene transformacije  OOUR-a „Prigradski saobraćaj“ Banja Luka Radne organizacije „Autoprevoz“  Banja Luka koja je osnovana davne 1945. godine.

Od konstituisanja OOUR-a „Prigradski saobraćaj“ Bosanska Gradiška, 1981 godine, ovo preduzeće pod tim imenom radilo je do kraja 2002. godine kada je privatizovano i registrovano kod Osnovnog suda u Banja Luci kao akcionarsko društvo „Autoprevoz“ Gradiška.

Glavna djelatnost preduzeća
Tokom godina je raslo i razvijalo se i danas je preduzeće kojemu je glavna djelatnost prevoz putnika u drumskom gradskom i prigradskom saobraćaju, a pruža usluge svih vrsta vanrednih vožnji (turistička putovanja, izleti, ekskurzije i drugo), te aktivno se bavi i drugim djelatnostima, a to su opravka i održavanje voznog parka u vlastitom servisu vozila sa tehničkim pregledom motornih vozila, kao i pružanje restoranskih i staničnih usluga. 

Upravna zgrada “Autoprevoz” ad Gradiška
Upravna zgrada “Autoprevoz” ad Gradiška nalazi se na izuzetno povoljnoj lokaciji, površine 8.500 m2, na magistralnom putu (Banja Luka-Gradiška), koja je udaljena 400 metara od graničnog prelaza Gradiška/Stara Gradiška. Na ovoj lokaciji nalazi se moderna autobuska stanica u kojoj se pružaju stanične usluge prema putnicima i prevoznicima. 

Restoran
U sklopu autobuske stanice posluje i radi “Autoprevoz”- ov restoran sa svoje dvije terase. 

Servis vozila i stanica za tehnički pregled
Servis vozila i stanica za tehnički pregled sagrađeni su na posebnoj lokaciji površine 7.500 m2, sa servisnom halom od 1300m2, koji su udaljeni od Autobuske stanice jedan kilometar idući u pravcu Banja Luke.

Vozni park
“Autoprevoz” ad Gradiška, svojom dugogodišnjom tradicijom i iskustvom u okviru svojih djelatnosti, svojim korisnicima želi da pruži najbolje usluge. Tokom svog postojanja ostvaren je zavidan napredak tako da danas raspolažemo s voznim parkom od 25 komfornih autobusa prosječne starosti sedam godina, koji svojom opremom i kvalitetom zadovoljavaju evropske standarde. 


Edukacija i stručno usavršavanje radnika
Uz novi vozni park preduzeće neprestano ulaže i na edukaciju i stručno usavršavanje svojih radnika, kako vozača tako i servisnog osoblja u smislu licenciranja. 

 

Autobuska stanica A.D. „Autoprevoz“

Ulica: Čede Kovačevića 12, 78400 Gradiška

Informacije: 051/813-500

Finansijska i saobraćajna služba: 051/813-506

Direktor: 051/813-507

Fax: 051/813-410

e-mail: autoprgr@teol.net

Tehnički pregled i servis vozila
Ulica: Gavrila Principa bb, 78400 Gradiška

Telefon: 051/813-080

Fax: 051/813-009

e-mail: tehpgrad@teol.net