OŠ Vasa Čubrilović

Mihajla Pupina 10

Telefon: 051 813 313; 051 816 617 Website: http://www.os-vasacubrilovic.webs.com

Do 1962. godine u Gradišci su postojale tri manje osnovne škole u gradskom jezgru. Odlukom Skupštine opštine Gradiške pristupilo se izgradnji nove skolske zgrade koja je završena i useljena 26. aprila 1962. godine. Time su prestale sa radom sve tri ranije osnovne škole, a osnovana je nova velika škola sa više od 1 000 ucenika i tada se zvala " Braća Ribar". Ubrzo je postala najmodernija osnovna škola na gradiškoj opstini sa dobro uredenim školskim prostorijama, kadrom i učenicima. Kao takva bila je sve do nesretnih ratnih zbivanja na prostorima bivše Jugoslavije koje su nažalost dotakli i školu pa je u toku rata doslo i do oštećenja zgrada zbog rušenja mosta na Savi koji je u neposrednoj blizini. Rad škole se nije prekidao na duži period osim u slučajevima ratnih dejstava kojih je nažalost bilo i ovdje. Poslje završetka rata doslo je do izmjene u strukturi stanovništva što se odrazilo na broj učenika radi velikog broja izbjeglica koji su naselili Gradišku. Neposredno po ratu škola je brojala oko 800 učenika, a danas ih je preko 1 000. U međuvremenu škola je promijenila ime dobivši naziv po najučenijem sugradaninu koji je rođen pedesetak metara od temelja škole. Radi se o znamenitom akademskom istroričaru balkanokagu ( direktoru balkanskog instituta u Beogradu ), članu Srpske i Ruske akademije nauka Vasi Čubriloviću. Za ovih osam posljeratnih godina škola je u potpunsti izmjenila "lični opis"-postala je savremena i moderna, a danas je jedna od najrazvijenijih u RS : ministarstvo prosvjete je, prateći rad u skoli, 1998. godine donjelo odluku da ova škola bude jedna od 6 eksperimentalnih jer je organizaciono i kadrovski ispunjava uslove za takav rad. To je podrazumjevalo novi eksperimentalni nastavni plan i program, edukaciju nastavnika za interaktivni rad u nastavi, polazak učenika u školu sa navrsenih 6 godina, Učenje engleskog jezika od 1 razreda, uvođenje informatike kao nastavnog predmeta i ostalo sto prati savremenu skolu evropskog modela. Eksperimentalni program je po ocjeni relevantnih stručnjaka iz ministarstva prosvjete, Republičko pedagoškog zavoda i filozofskog fakulteta kao mentora uspješno proveden. Sada je u sklopu reforme obrazovnog sistema u BiH u RS ovaj model implemenipiran u sve osnovne škole - polazak sa 6 godina, devetogodišnje obrazovanje, engleski kao obavezan predmet od 3 razreda, drugi strani jezik.