OŠ Mladen Stojanović

Gornji Podgradci bb, Gradiška

Telefon: Telefon: 051/899-010 ; Fax: 051/899-012 Website: #

Najsjajniji period u kome su se znatno razvile kulturno-prosvjetne prilike jeste period između dva svjetska rata. Tada je počela (1927. godine) sa radom četverorazredna osnovna škola i izgrađena je parohijska crkva. Obe ove institucije odigrale su veliku ulogu u prosvjećivanju i produhovljavanju stanovništva Gornjih Podgradaca.

U toku drugog svjetskog rata mnogo pažnje je posvećeno obrazovanju pa su organizovani tzv. analfabetski tečajevi, kako za djecu tako i za odrasle.

Interesantno je to da je u poratno doba od 1947. do 1953. radila škola za obučavanje učenika u zanatima koji su bili potrebni upravo ovoj sredini. U prvu godinu bilo je upisano 38 učenika za četiri struke: metalsku, drvoprerađivačku, tekstilnu i trgovačku.

Četverorazredna škola je postepeno prerasla u osmorazrednu i dobila naziv OŠ "Mladen Stojanović". Uvođenjem zakona o obaveznom osnovnom obrazovanju broj učenika je iz godine u godinu rastao. Tako je 70-tih godina prošlog vijeka ovu školu pohađalo, u jednoj školskoj godini, preko 800 učenika u dvije smjene. 

Nakon banjalučkog zemljotresa 1969, ovdje je škola obnovljena i proširena, izgrađena je fiskulturna sala čime su se stekli uslovi za kvalitetniji rad.

Broj učenika u odjeljenjima kao i broj odjeljenja indirektno govore o broju stanovnika, pogotovo onog reproduktivne dobi.

Učenici koji su završili ovu školu pokazali su veoma dobro znanje u daljnjem školovanju i stekli su zvanja i titule, te danas veliki broj njih zauzimaju visoko pozicionirana mjesta u društvu.