Nova banka

Kozarske brigade G2, Gradiška

Telefon: 051 816 027 Website: http://www.novabanka.com

Nova banka Gradiška
Kozarske brigade G2,
78400 Gradiška
Telefon: 051 816 027; 
051 816 014
Fax: 051 813 968
Mobilni telefon: 065 811 163
Radno vrijeme: radnim danom: 08.00-16.00; s
ubotom: 08.00-13.00