OGLAS za posao: Brčko Gas

Za sledeća mjesta:

BANJA LUKA,
LAKTAŠI,
GRADIŠKA

 

Uslovi za prijem radnika na radno mjesto preuzimača osiguranja:

Da su državljani BiH,
Stručna sprema SSS, VŠS ili VSS,
Minimum 1 godina radnog iskustva na poslovima preuzimača osiguranja,
Moznavanje tržišnih okolnosti i konkurencije.

 

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidat je dužan dostaviti sledeću dokumentaciju:

Kopiju lične karte,
Kopiju radne knjižice,
Kopiju diplome o stečenom obrazovanju,
Biografiju (sa težištem na obrazovanju i radnom iskustvu).

(Dokumentacija iz tačke 1-4 ne mora biti ovjerena )

 

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor biće obavljen razgovor, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. Sve dodatne informacije na brojeve telefona: 049/490-109 ili 049/490-110.

 

Konkurs je otvoren do 12.02.2017. godine.

 

Prijave se mogu dostaviti na adresu:

„BRČKO-GAS OSIGURANJE“ d.d.

Banjalučka 8.

76100 Brčko