Kuća - Šifra 013-1

Pust Srpske vojske, Liskovac - Gradiška
Voda
Struja
Telefon
Kablovska

Stambeno poslovni objekti na površini zemljišta 2980 m2. Uz magistralni put Gradiška - Banja Luka.

Stambeni objekat sa garažom dimenzija 9,07 x 8,37 m + 4,06 x 6,14m
Stambeno-poslovni objekat 7,50 x 10,27 m, 11,05 x 6,72 m + 4,47 x 2,57, 10,70 x 5,20 m

Poslovni dio namijenjen ugostiteljstvu

 

KONTAKT TELEFON: 051 813 478